พาเลทไม้ สามคาน | 3 Stringers Wooden Pallets

พาเลทไม้ สามคาน เป็นพาเลทไม้แบบมาตรฐานที่มีผู้นิยมใช้มากและ สามารถผลิตเป็นพาเลทได้ง่าย ใช้งานได้หลากลาย สามารถใช้งาฟอร์คลิฟท์ หรือ แฮนด์ลิฟท์ เสียบได้สองทิศทาง รองรับน้ำหนักได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความหนาของไม้ที่นำมาเป็น คานรับน้ำหนัก ไม้พื้นบน ไม้พื้นล่าง และการยึดเข้ากันด้วยตะปูประเภทต่างๆ

3 Stringers Wooden Pallets or Basic type of Wooden Pallets are the most popular wooden pallets using in all industries. The reason is… it’s easy, quick and simple to be manufactured. Regarding to the weight, it totally depends on the thickness of wood in balanced part. This type of pallet can inserted in 2 ways only.

การออกแบบให้มีความกว้างของช่องว่างด้านบน ขึ้นอยู่กับสินค้าด้านบนที่กดทับ เช่น สินค้าบางประเภท อาจไม่ต้องการให้มีช่องว่างมากนัก เพราะอาจจะเป็นสินค้าที่มีความอ่อนตัว ลงไปในช่องว่างได้ และอาจสร้างความเสียหายให้สินค้านั้นๆ ได้ เราจึงต้องออกแบบให้มีช่องว่างที่น้อยลง หรือ ไม่มีช่องว่างเลยก็ได้ แต่อาจจะทำให้พาเลท มีราคาต้นทุนที่สูงขึ้น

The gap of top-boards can design to fit your purpose of loading. If products is fragile or it shouldn’t be fall in the gap, the gap should closed or have a tiny gap for making your product safety. But it will increase your cost.

หากท่านสนใจผลิตพาเลทไม้แบบสามคานนี้ ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรี เพียงโทรมาหาเราได้ที่ โทร. 02-905-8077-8 มือถือ 086-376-7654, 081-353-9040, สายด่วน 098-222-8898 หรือท่านสามารถส่งแบบมาให้เราเสนอราคาให้ได้ที่ อีเมล์ kornrada@gmail.com

For further information and any inquiry please call us at telephone number 02-905-8077-8, Mobile Phone 086-376-7654, 081-353-9040, Hotline 098-222-8898 or you can send your requirements to us at email kornrada@gmail.com

สำหรับท่านต้องการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย สามารถติดต่อผ่านทาง facebook และ line ได้ที่ kornrada.2003 (facebook), kornrada2003 (line)

We have other social media channel which you can contact us through facebook and line at kornrada.2003 (facebook), kornrada2003 (line)

098-222-8898